miércoles, 18 de marzo de 2020

NOVENA Á NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA. Día 1º Para días de coresma e silencio neste tempo de emerxencia

Con desexo de axudar a todos a vivir estes momentos complexos, poño a disposición de todos os fieis, romeiros e peregrinos deste Santuario da Nosa Señora da Franqueira esta proposta. Comezamos neste día a súa novena, na que o esquema propomos o seguinte:

1.- Rezo do Rosario en familia. Poremos tamén unha foto para acompañar cada día e que nos axude a estar ao carón da súa imaxe.

2.- A Novena para cada día

3.- Unha reflexión para centrarnos na chamada da fe que nos fai o Señor

PRIMEIRO DÍA SORPRENDIDOS ANTE A CHAMADA

REZO DEL SANTO ROSARIO

Para o rezo do Rosario seguimos o esquema que está no libro do peregrino do xubileo da Coronación

MISTERIOS GLORIOSOS
(Miércoles y Domingo)

1º Misterio: La Resurrección del Señor

As mulleres, entrando no sepulcro, viron un mozo vestido de branco, sentado no
lado dereito, e quedaron espantadas. Pero el díxolles: “Non vos espantedes. ¿Buscades a
Xesús o nazareno, o crucificado?. Non está aquí resucitou”. (Marcos 16,5-7)

o Hagamos memoria de la Resurrección de Cristo, centro de nuestra fe.
o Contemplemos la vida nueva que nace del Resucitado.
o Demos gracias por la Iglesia, mensajera de esperanza.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los enfermos y sus familiares

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
por medio do teu Fillo ti vencíche-la morte
e abríchesno-las portas da vida eterna.
Fai que os que celebrámo-la Pascua
da resurrección do Señor
sexamos renovados polo teu Espírito
para resucitarmos con Cristo na luz da vida.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén

2º Misterio: La ascensión del Señor.

Despois Xesús levou ós discípulos para fora, a un
lugar preto de Betania, e alí, erguendo as mans, bendíxoos.
E mestres os bendicía, foise separando deles, e foi elevado ó
ceo. Eles, despois de se prostraren ante el, voltaron para
Xerusalén cheos de alegría. E seguían decote, no templo,
bendicindo a Deus. (Lucas 24, 50-53)

o Hagamos memoria de que nuestra patria está en el cielo.
o Contemplemos que el Señor nos bendice y nos envía a evangelizar.
o Demos gracias por la Iglesia, mensajera de la fe.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por las familias
Iglesia doméstica.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus todopoderoso,
fainos exultar con santa alegría
e con filial acción de grazas
na Ascensión de Cristo, teu Fillo,
na que tamén nós somos elevados onda ti;
e á gloria a onde se adiantou xa el como cabeza nosa,
tamén esteamos nós como membros do seu corpo.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

3º Misterio: La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés.

Cando se cumpriron os días de Pentecostés, estaban todos xuntos no mesmo sitio.
De súpeto, veu un ruído como dun forte golpe de vento, que encheu toda a casa onde
estaban; e apareceron talmente coma linguas de lume, que, repartidas, foron apousando
unha sobre cada un deles, conforme lles concedía o Espírito. (Feitos dos apóstolos 2, 1-4)

o Hagamos memoria de los dones recibidos de Dios.
o Contemplemos la fortaleza y valentía que concede el Espíritu.
o Demos gracias por la Iglesia, mensajera del Amor.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por nuestra Diócesis
y por nuestras parroquias.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración.
Deus, noso Pai,
no misterio de Pentecostés
santifíca-lo enteiro corpo da túa Igrexa
no medio de tódolos pobos e nacións.
Extende os dons do teu Espírito Santo
dun confín ó outro do mundo
e realiza tamén hoxe nos corazóns dos teus fieis
o milagre que o teu amor operou
nos comezos mesmos da predicación evanxélica.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

4º Misterio: La Asunción de la Virgen María

María exclamou: “A miña alma proclama a grandeza do Señor, e alégraseme o
espírito en Deus, o meu Salvador, porque reparou na súa humilde escraviña”. (Lucas 1,
46-47)

o Hagamos memoria que hemos sido elegidos por Dios para la santidad.
o Contemplemos en la Virgen María la discípula perfecta.
o Demos gracias por la Iglesia, mensajera de unidad.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los jóvenes.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus todopoderoso e eterno,
ti elevaches á gloria do ceo en corpo e alma
a inmaculada Virxe María, Nai do teu Fillo.
Concédenos vivir cos ollos postos nos bens eternos,
para que así merezamos participar con ela da túa gloria.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

5º Misterio: María es coronada como Reina y Señora de la creación.

María exclamou: “Desde agora tódalas xeracións me van felicitar. Marabillas o
Poderoso fixo en min. O seu nome é Santo; a súa misericordia chega xeración tras
xeración a tódolos que o temen”. (Lucas 1, 48-50)

o Hagamos memoria de que somos miembros del Reino de Dios.
o Contemplemos a la Virgen María, coronada de virtudes.
o Demos gracias por la Iglesia, mensajera de paz.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por las intenciones
de sus devotos

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti déchesnos coma Nai e Raíña á mesma Nai do teu Fillo.
Concédenos piadoso ser protexidos pola súa intercesión
e acadarmos así no reino do ceo
a gloria prometida ós teus fillos.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

LETANÍAS Á NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA

Letanías en Honor da Virxe da Franqueira

(Tomadas de oraciones, cantos e himnos en honor da Virxe da Franqueira)

Señor ten Piedad                Señor ten piedad
Cristo ten Piedad                Cristo ten piedad
Señor ten Piedad                Señor ten piedad

Cristo óyenos                                   Cristo óyenos
Cristo escúchanos              cristo escúchanos

Dios Padre Celestial. Ten Misericordia de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo. Ten Misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo. Ten Misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un sólo Dios. Ten Misericordia de nosotros.

Santa María.                                    Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de paz redentora
Madre querida
Mujer bendita
Servidora del Señor
Estrella luciente
Eterna luz de milagro
Piedra de amor
Divina Fuente de Gracias
Fuente de alegría
Fuente de paz
Fuente de consuelo
Fuente de amor
Fuente de unidad
Fuente de Luz y de Vida
Ave de alegrías
Corona de dones
Corona de gozos
Alba de clemencia
Dulce mediadora
Cetro de bondad
Hermosa más que el sol
Ternura de corazón
Abrazo tierno de madre
Reina de los montes
Reina da Paradanta
Señora de los mares
Atenta en el camino de los niños
Bendición del labrador
Bendición de nuestros campos
Protectora de nuestros trabajos
Refugio de romeros y peregrinos
Fortaleza en el camino
Consuelo de nuestras almas
Consuelo en nuestras lágrimas
Ánimo en nuestra dolencia
Alivio de los enfermos
Hermosa y esbelta
Fortaleza en la fe
Seguridad en la esperanza
Constancia en el amor
Refugio de los pecadores
Vida en nuestra muerte
Guía de eternidad
Reina y Virgen
Reina de los Ángeles
Reina de los Patricarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los que viven la fe
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina Inmaculada
Reina elevada al cielo
Reina del Rosario
Reina de las familias
Reina de las Misiones
Reina de la Evangelización
Reina de la Misericordia
Reina de la paz

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Ten Misericordia de nosotros

Ruega por nosotros, Nosa Señora da Franqueira
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo

Oración
Te pedimos, Señor, que, nosotros tus siervos, gocemos de salud de alma y cuerpo, y, por la intercesión da Virxe da Franqueira, seamos libres de las tristezas presentes y disfrutemos de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén

NOVENA Á NOSA SEÑORA DA FONTE A FRANQUEIRA


novena

ORACIÓN PARA TÓDOLOS DÍAS

Benaventurada Nai de Deus, venerada coa  secular advocación de Nosa Señora da Fonte de A Franqueira: queremos manifestarche con toda confianza os desexos do noso corazón. A Ti acudimos, Nai boa, sabendo que escoitas as oracións dos teus fillos.
A túa imaxe de pedra lémbranos a fortaleza da túa fe, a seguridade da túa esperanza, a constancia do teu amor. Ver a Xesús no teu colo, tráenos á memoria que a túa vida estivo ó seu servicio. Fai que a Palabra do Evanxeo resoe sempre no noso interior para que saibamos recoñecer o paso de Deus pola nosa vida.
¡Naiciña! Sentímonos necesitados e renovamos diante de ti a nosa confianza. Axúdanos sobre todo a descubrir o que nos pide Deus noso Pai. Queremos, coma ti, ser felices cumprindo a súa vontade, animados polo  Espíritu Santo que nos fai recoñecer a Xesús como Salvador de todos. A El a gloria por séculos de séculos.
Amén.
Día 1º: “Cúmprase en min conforme á túa vontade”
(Intención: As Vocacións)
Oración para tódolos días
A luz da Palabra
Ós seis meses, Deus mandou ó anxo Gabriel a unha vila chamada Nazaret, onda unha mociña chamada María.
O anxo díxolle:
- Alégrate, chea de gracia, o Señor está contigo. Vas concebir no teu ventre e darás a luz un fillo... O Espírito Santo baixará sobre ti e o poder do altísimo cubrirate coa súa sombra; por iso o que vai nacer de ti será santo e chamarase Fillo de Deus...
María contestou:
- Velaquí a escrava do Señor: cúmprase en min o que dixeches.
(Do evanxeo segundo s. Lucas)
Reflexión
     Deus vén á nosa vida para enchela de luz, de ánimo, de ilusión... de Espírito Santo.
     Escoitar a chamada de Deus e acoller a súa Palabra, fai que o seu proxecto de amor se faga realidade en nós.
     María é para a Igrexa modelo de escoita e de resposta á vocación do Señor. Cada un de nós pode dar unha resposta positiva ó amor de Deus que nos chama e nos invita a vivir conforme á súa Palabra como sacerdote, relixioso/a, casado/a, pai, nai, fillo/a...

Preces
Imitando a confianza de María ó plan de Deus na súa vida, presentamos as nosas pregarias dicindo:
FÁGASE A TÚA VONTADE.
- Ti, que escolleches a María como Nai do Señor, acompaña ós que buscan a túa chamada na vida. Oremos.
- Polos seminaristas da nosa Diócese, para que vivan con entusiasmo e sen medos a vocación sacerdotal e as esixencias do Evanxeo. Oremos.
- Ti, que chamaches a María na oración e na sinxeleza; ilumina co teu Espírito a todos os que se consagraron a ti. Oremos.
- Polos que dedican a súa vida ós pobres, ós anciáns, ós enfermos e á educación dos cativos; para que o seu servicio e entrega manifesten o amor de Deus. Oremos.
- Ti, que te fixaches na humildade de María; enriquece os nosos xoves coa túa Palabra e que sexan pregoeiros da Boa Nova. Oremos.
- ...   ...   ... (intencións particulares).
Unidos na oración de Xesús rezamos: Noso Pai...

Oración
Señor, Noso Pai, que segundo anunciaches por medio do Anxo, quixeches que o teu Fillo encarnara no seo de María, a Virxe. Escoita as nosas súplicas e, así como ela aceptou a misión que lle encomendabas, fai que tamén nós saibamos descubrir os teus plans sobre a nosa vida e nos comprometamos a ser fieis á vocación a que nos chamas. Por Cristo, noso Señor. Amén.

[ Invocación ou un canto apropiado
Nai do Redentor, Virxe fecunda,
porta do ceo sempre aberta,
estrela do mar,
ven librar o pobo que tropeza
e quere levantarse.
Ante a admiración de ceo e terra,
xeraches o teu santo Creador,
e permaneces sempre virxe.
Recibe o saúdo do anxo Gabriel,
e ten piedade de nós, pecadores. ]

PRIMEIRO DÍA SORPRENDIDOS ANTE A CHAMADA

No resulta fácil ponerme delante de ti, querido hermano y hermana. Cada uno tenemos nuestro itinerario personal, lleno de historias y vivencias que van configurando nuestro ser. Intentamos dar respuesta a cada momento, y ¡cuántas veces condicionados por nuestro entorno! Respondemos a las expectativas que ponemos en nuestros sueños e ilusiones, que poco a poco, pasando los años o nos dan el golpe del realismo o nos conviertes en ilusionistas que navegan ocultando sus fracasos. Ahora, sentado en tu salón, junto a los tuyos, o en el coche regresando de tu trabajo, escuchando el bombardeo de los noticieros, conversando con los tuyos sobre lo que escuchas y consciente o inconscientemente vas elaborando como relato personal lo que va sucediendo. Ahora, que observas desde la distancia, eleva tu mirada al cielo. Detente y escucha tu corazón y el de los tuyos. Es momento de silencio. Es momento de que la Palabra irrumpe y te sorprende.
Y es que Dios entra en tu vida, como lo hizo en la de María, con una propuesta de vida y fecundidad. El reto es grande, las fuerzas puede que pocas, o tú lo crees así. Pero no. Dios llama en la debilidad y escoge este momento para invitarte a vivir en su amor. 
María y José ya había configurado su proyecto. Con la ilusión de la juventud su promesa de amor tenía fecha de compromiso. Su sí decidido y valiente no fue trastocado, sino transformado por lo más grande, llevar al Hijo de Dios a todos, hacerlo presente en medio del mundo como Salvador. ¿Dónde habían puesto su fundamento? En Dios, el Dios de Abraham, el de la promesa de que lo que parecía que ya no tenía futuro se abría a lo imposible a los ojos del mundo. El Dios de Moisés, el que rescata de la esclavitud a un pueblo derrotado en la miseria y lo condice a la libertad. El Dios de la tierra prometida, la tierra que mana leche y miel, pero que tantas veces fue arrasada por la infidelidad de sus hijos. El Dios creador, que invita a vivir en el encuentro con el todo donado por su amor y vivir en unidad y en el cuidado más exquisito. El Dios añorado en tierra extraña que permanece fiel a su Alianza y lanza promesas de futuro que afianzan la esperanza. El Dios que lleva en su ADN la misericordia entrañable.
Ahora, María y José responden. Y María dice sí. Y lo hace desde el lugar que Dios va a ocupar en medio de los hombres, desde abajo, en el anonadamiento, en la humillación.
María no dudó, se puso en las manos del amado, del Dios que se entrega. Ahora, mi buen amigo, haz silencio en tu interior y di SÍ. Un sí confiado, el sí de engendrar vida. De cuidar la vida, la tuya y la de los demás. 
Te invito a comenzar estos días ante María, Nosa Señora da Fonte da Franqueira, con un deseo para hoy. Destierra el no de tu corazón y llénalo del SÍ de la Gracia de Dios. 
Haz silencio y pon tu oración a María

CADA DÍA PONGO DELANTE DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN, ANTE LA VELA ENCENDIDA POR TODOS VOSOTROS VUESTRAS INTENCIONES
QUE DIOS OS BENDIGA

Nosa Señora da Franqueira
Roga por nós

Xabier Alonso

No hay comentarios:

Publicar un comentario