viernes, 20 de marzo de 2020

3º día da novena á Virxe da Franqueira. EL ANUNCIO DEL DIOS DÉBIL QUE SE DA A LOS POBRES

Seguimos con esta Novena á Nosa Señora. Hoy, este viernes de cuaresma comenzaba las 24 horas para el Señor. Unidos en la oración.
Un abrazo
Aquí tenéis el esquema: Rosario, Novena y la reflexión para este díaREZO DEL SANTO ROSARIO

MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y Viernes)

1º Misterio: Oración y agonía de Jesúsen le huerto de los olivos.

Chegou a unha finca chamada Xetsemaní, e díxolles ós discípulos: “Morro de tristura, quedade aquí, e vixiade”. E avanzando un pouco caeu no chan, rogando para que se fose posible pasase del aquela hora. E dicía: “Abbá, meu Pai, ti pódelo todo, arreda de min este cáliz. Pero non se faga o que eu quero, senón o que queres ti”. (Marcos 14,32- 38)

o Hagamos memoria cual es la voluntad de Dios para nosotros.
o Contemplemos la fortaleza y la entrega del Señor.
o Demos gracias por cuantos aceptan su dolor y sufrimiento.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los enfermos y
los necesitados. Oremos por los sanitarios, los cuidadores de mayores, las familias con discapacitados y ancianos.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Señor, concédeno-la graza
de pensármo-lo que é xusto
e de o cumprirmos con dilixencia.
A nós, que non podemos existir sen ti,
fainos vivir conforme á túa vontade.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

2º Misterio: La flagelación del Señor

E Pilato, para compracer ó pobo, soltou a Barrabás; e a Xesús, despois de o azoutar,  entregouno para que o crucificasen. (Marcos 15, 15)

o Hagamos memoria de los golpes injustos que llevan los inocentes.
o Contemplemos el silencio del Señor.
o Demos gracias por nuestras flaquezas.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los flagelados por la pobreza y la indiferencia. Por los que están en la calle, los refugiados y migrantes, por los descartados de la sociedad

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Noso Deus, Pai eterno,
volve cara a ti os nosos corazóns,
para que nos consagremos sempre ó teu sevicio.
Fai que, buscándote sempre a ti,
que es o único necesario,
e amándonos uns ós outros,
te glorifiquemos en espírito e en verdade.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

3º Misterio: La coronación de espinas

Os soldados, levárono, para dentro do pazo do gobernador. Vestírono de púrpura,
e trenzaron unha coroa con espiños e encaixáronlla... e cunha canivela dábanlle golpes na
cabeza e cuspían nel. (Marcos 15, 16-18)

o Hagamos memoria de los que soportan desprecio y burla.
o Contemplemos que la corona del Señor es el amor.
o Demos gracias por los que coronan su vida con las virtudes del Reino.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los pueblos en guerra y sus víctimas. Pidamos que en las estructuras de gobierno se busque el bien común y se dejen los intereses particulares.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Señor, ti áma-la inocencia
e vólvela a quen a perdeu.
Dirixe cara a ti os corazóns dos teus fillos
e concédeno-lo fervor do teu Espírito,
para que permanezamos firmes na fe
e as nosas obras sexan xustas.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

4º Misterio: Jesús carga con la cruz camino del Calvario.

Entón prenderon a Xesús. Cargando el mesmo coa cruz, saíu para o lugar chamado a Caveira, que se di Gólgota en hebreo. Alí crucificárono, xunto con outros dous, un a cada lado e Xesús no medio. (Xoán 19, 16-17)

o Hagamos memoria de nuestras flaquezas al llevar la cruz.
o Contemplemos el camino del Calvario, el camino del amor.
o Demos gracias por los Cirineos que alivian el peso de los demás.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, que abracemos nuestra cruz., que la vivamos en el silencio y con conciencia de entrega en el amor a Dios y a los demás.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti quixeches que o teu Fillo
padecese por nós o suplicio da cruz,
para nos librares do poder do inimigo.
Concédenos ós teus fillos
alcanza-la graza da resurrección.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

5º Misterio: Jesús muere en la cruz.

Sabendo Xesús que xa todo estaba acabado, para que se cumprise plenamente a Escritura, dixo: “Teño sede”. Había alí un xerro cheo de vinagre. Entón, atando unha esponxa empapada de vinagre a unha cana de hisopo, achegáronlla á boca. Cando probou o vinagre dixo: “Está cumprido”. E, inclinando a cabeza, entregou o espírito. (Xoán 19, 28-29)o Hagamos memoria de la muerte como un paso a la vida.
o Contemplemos la cruz de Cristo, en ella está nuestra salvación.
o Demos gracias porque el Señor nos libera de nuestras culpas.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por nosotros pecadores. Que el Señor nos conceda la reconciliación y el perdón de nuestros pecados.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti quixeches que o teu Fillo unixénito
morrese nunha cruz pola salvación de tódolos homes.
Concédenos a cantos coñecemos na terra este misterio
conseguir no ceo os premios da redención.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

Letanías en Honor da Virxe da Franqueira
(Tomadas de oraciones, cantos e himnos en honor da Virxe da Franqueira)

Señor ten Piedad  Señor ten piedad
Cristo ten Piedad  Cristo ten piedad
Señor ten Piedad  Señor ten piedad

Cristo óyenos   Cristo óyenos
Cristo escúchanos  cristo escúchanos

Dios Padre Celestial. Ten Misericordia de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo. Ten Misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo. Ten Misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un sólo Dios. Ten Misericordia de nosotros.

Santa María.    Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de paz redentora
Madre querida
Mujer bendita
Servidora del Señor
Estrella luciente
Eterna luz de milagro
Piedra de amor
Divina Fuente de Gracias
Fuente de alegría
Fuente de paz
Fuente de consuelo
Fuente de amor
Fuente de unidad
Fuente de Luz y de Vida
Ave de alegrías
Corona de dones
Corona de gozos
Alba de clemencia
Dulce mediadora
Cetro de bondad
Hermosa más que el sol
Ternura de corazón
Abrazo tierno de madre
Reina de los montes
Reina da Paradanta
Señora de los mares
Atenta en el camino de los niños
Bendición del labrador
Bendición de nuestros campos
Protectora de nuestros trabajos
Refugio de romeros y peregrinos
Fortaleza en el camino
Consuelo de nuestras almas
Consuelo en nuestras lágrimas
Ánimo en nuestra dolencia
Alivio de los enfermos
Hermosa y esbelta
Fortaleza en la fe
Seguridad en la esperanza
Constancia en el amor
Refugio de los pecadores
Vida en nuestra muerte
Guía de eternidad
Reina y Virgen
Reina de los Ángeles
Reina de los Patricarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los que viven la fe
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina Inmaculada
Reina elevada al cielo
Reina del Rosario
Reina de las familias
Reina de las Misiones
Reina de la Evangelización
Reina de la Misericordia
Reina de la paz

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Ten Misericordia de nosotros

Ruega por nosotros, Nosa Señora da Franqueira
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo

Oración
Te pedimos, Señor, que, nosotros tus siervos, gocemos de salud de alma y cuerpo, y, por la intercesión da Virxe da Franqueira, seamos libres de las tristezas presentes y disfrutemos de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
NOSA SEÑORA DA FONTE A FRANQUEIRA
novena

ORACIÓN PARA TÓDOLOS DÍAS


Benaventurada Nai de Deus, venerada coa  secular advocación de Nosa Señora da Fonte de A Franqueira: queremos manifestarche con toda confianza os desexos do noso corazón. A Ti acudimos, Nai boa, sabendo que escoitas as oracións dos teus fillos.
A túa imaxe de pedra lémbranos a fortaleza da túa fe, a seguridade da túa esperanza, a constancia do teu amor. Ver a Xesús no teu colo, tráenos á memoria que a túa vida estivo ó seu servicio. Fai que a Palabra do Evanxeo resoe sempre no noso interior para que saibamos recoñecer o paso de Deus pola nosa vida.

¡Naiciña! Sentímonos necesitados e renovamos diante de ti a nosa confianza. Axúdanos sobre todo a descubrir o que nos pide Deus noso Pai. Queremos, coma ti, ser felices cumprindo a súa vontade, animados polo  Espíritu Santo que nos fai recoñecer a Xesús como Salvador de todos. A El a gloria por séculos de séculos.

Día 3º: “Déusenos un Neno”

(Intención: Os Nenos)

 Oración para tódolos días

A luz da Palabra
O anxo díxolles:
- Non vos asustedes, que vos veño anunciar unha boa nova: vai haber unha gran alegría para todo o pobo. Hoxe naceuvos un Salvador, o Mesías, Señor. Este é o sinal: atoparedes unha criatura…
Os pastores comentaban entre eles:
- Vaiamos a Belén.
Foron ás carreiras e atoparon a María e mais a Xosé e á criatura.
(do Evanxeo segundo S. Lucas)

Reflexión
     A grandeza de Deus faise visible nun neno recén nacido, no choro da vida.
     Atoparse con María na nosa vida de fe é o sinal de estar a un paso de Xesús, Misterio de Deus feito home.
     Os nenos descubren a Boa Nova de Deus a través da vida das persoas que estamos ó seu lado.

Preces
Polo misterio do nacemento de Cristo, nacemos nós a unha vida nova en esperanza; por iso na alegría de María oremos dicindo:
DESDE A NOSA PEQUENEZ, ESCÓITANOS SEÑOR.

- Pola Igrexa, que imitando a María como nai, leve a todo o mundo a Salvación que ven de Deus. Oremos.
- Polos gobernantes dos pobos para que garanticen un futuro en esperanza traballando por un mundo onde se ame e respecte a vida. Oremos
- Polas nais e pais de familia  para que, con María, se manteñan en contínua acción de gracias polo don dos seus fillos. Oremos.
- Polos nenos, imaxe de Deus que se fai débil e pequeno coma nós, para que sexan agarimados e acompañados no amor. Oremos.
- Polos mestres e educadores para que iluminen coa luz do Evanxeo e das súas vidas o camiño dos nenos e dos xoves. Oremos.

- ...   ...   ... (intencións particulares).

Unidos na oración de Xesús rezamos: Noso Pai...

Oración
Señor, autor de toda vida, que quixeches que o teu Fillo nacera dunha muller; ó contemplar a súa debilidade no berce de Belén, pedímosche por tódolos nosos nenos: fai que sintan o amor e a tenrura da Nai do teu Fillo, e baixo a súa protección descubran a amistade de Xesús e medren en sabedoría e gracia. Por Cristo, noso Señor. Amén.

[ Invocación ou un canto apropiado
Salve, luceiro que o Sol nos anuncia.
Salve, regazo do Deus que encarna.
Salve, por ti renóvase a creación enteira,

Salve, por ti o Creador nace neno. ]


REFLEXIÓN PARA EL DÍA TERCERO

EL ANUNCIO DEL DIOS DÉBIL QUE SE DA A LOS POBRES

No es fácil asumir y vivir en la fragilidad. 
La familia de Nazaret está preparada para uno de los acontecimientos más importantes de cualquier familia, el nacimiento de un nuevo miembro. Con qué nerviosismo preparasteis todo. No solo lo material, sino también vuestro interior, con las dudas e incertidumbres, pero sobre todo con esa vitalidad que durante 9 meses habéis compartido. El latir de su pequeñito corazón, esas pataletas que duelen porque aprisionan, el que te explican una y mil veces, pero que al final te dicen eso de "cada uno lo tenemos que vivir y es único". Y es verdad, yo que soy hombre, célibe y sacerdote, veo en la cara de las que estrenan su maternidad esa mirada de satisfacción, en que a pesar de todo, las cosas van bien.
En este momento, te pido, que sin romper las distancias de seguridad, os veáis a los ojos, sonrías y des gracias. Ese niño o niña que estos días te saca de los nervios porque no para quieto es la fuente de tu felicidad, la apasionante aventura de la vida que se cruzó en tu historia y hace posible que todo adquiera un nuevo color. Queridos amigos, hoy y estos días estáis juntos, que gran noticia, poder estar juntos, poder enseñarle lo que vives cada día, ponerte a su servicio, hacerle ver la vida del color hermoso de la alegría y la ingenuidad. Pero, abandona tu puesto y aprende, que es buen maestro el dejarse conducir por el amor espontáneo y alegre.

Bueno, reconduzcamos el relato. Ahora está María y José teniendo que ir a arreglar sus papeles a Belén. No es un trayecto corto, desplazarse de norte a sur por caminos de transportistas de aquella época, caravanas de comerciantes que irían a Jerusalén a vender sus mercancías. Y allí los ves, y la familia que queda en Nazaret diciendo lo que todos decimos: cuidaros mucho, que todo salga bien, tranquilos, y si tiene que nacer que venga bien. Pero a diferencia de nosotros no podían decir llámame, envíame un mensaje o háblame por los tantos y tantos medios actuales. Y ya sabéis la historia, la que leemos en el relato de hoy en la novena que rezamos. 

Pero permíteme que en el ir venir de tanta gente que acude a una cuadra de animales veamos a quien llaman los ángeles. Ufff, si son los pastores!!!. Sí, esos que están al raso, mal vistos y de los que desconfían tantos por sus tratos engañosos en las ventas. Los que viven entre animales, a esos, se les presenta la buena noticia de la salvación. La fragilidad del Dios que nace en la pobreza se hace visible en la fragilidad de la pobreza de la humanidad. La luz lo envuelve todo y lo llena de alegría, y ellos corren llevando la noticia de que Dios está en medio de nosotros.

Yo, hoy, te recuerdo que Dios está en medio de nosotros, su presencia es la luz que llena de vitalidad las sombras de nuestras incertidumbres, da confianza en nuestros miedos y guía nuestros pasos por los caminos de la paz. Hoy sal del cascarón de tu protección y viaja con tu corazón a los lugares de la pobreza donde está el Señor y espera para que sea adorado. Y adorar e entregar la vida a Él, desde nuestra fragilidad Él nos espera débil, frágil, pobre

Viaja y adora, en silencio, al pesebre de la cama de las UCI, de los hospitales, de las residencias, de los hogares en aislamiento. Póstrate y ofrece los dones de tu corazón, de tu ser, de tu amor.

Ven en silencio y contempla al Dios que se hace pobre en los albergues de transeúntes, en los hogares improvisados, en los pisos pateras, en los hogares de sin papeles. Llama a la puerta de sus almas y adora, en silencio. Adora.

Viaja y entra en las celdas de los internos de prisiones, entra en su vida aislada y ahora entiendes lo que significa estar encerrado.

Y piensa, en todas las personas a las que quieres servir desde la oración. Hoy que estábamos convocados a las 24 horas para el Señor, ¿tendremos un rato de adoración?. Sí, adora al Señor en tu corazón, ponlo en el centro de tu vida, Llena tu ser de su amor.

REZO POR TODOS VOSOTROS
UN ABRAZO MUY GRANDE
GRACIAS

Xabier Alonso
A Franqueira


No hay comentarios:

Publicar un comentario