jueves, 26 de marzo de 2020

Novena día 8º. JESÚS ABANDONADO NOS DA A SU MADRE


Seguimos este camino de oración

Rezo del Rosario
MISTERIOS LUMINOSOS
(Jueves)

1º Misterio: El Bautismo de Jesús.

Entón apareceu Xesús, que viña desde Galilea ó Xordán, para que Xoán o bautizara... Tan pronto como foi bautizado, Xesús saíu da auga. E velaí que se abriron os ceos, e viu o Espírito de Deus baixar como unha pomba ata se pousar enriba del. E oíuse desde o ceo unha voz: “Este é o meu fillo benquerido, o predilecto”. (Mateo 3, 13-17

o Hagamos memoria que Jesús es el “Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo”.
o Contemplemos la voz del Padre invitándonos a la escucha y al seguimiento de su
Hijo.
o Demos gracias por nuestro bautismo entrada en nuestra vida de creyentes.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, para que renovemos
nuestra fe y vivamos los compromisos bautismales. Una fe cada vez más fortalecida en estos momentos de prueba y que nos lleva a ser para los demás fuente del consuelo de Dios.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
o teu Fillo único manifestouse
na realidade da nosa condición humana.
Concédenos que, así como externamente
recoñecémo-la súa semellanza connosco,
tamén nos renovemos internamente conforme á súa imaxe.
Por el, noso Señor e Deus,
que vive e reina por sempre eternamente. Amén.

2º Misterio: La autorevelación de Jesúsen las bodas de Caná.

Houbo un casamento en Caná de Galilea, e estaba alí a nai de Xesús. Tamén foi convidado Xesús e mailos seus discípulos ó casamento. Chegou a falta-lo viño e a nai de Xesús díxolle: “Non che teñen viño”. Replicoulle Xesús: “¿Que ten que ver iso comigo e contigo?. Aínda non chegou a miña hora”.Súa nai díxolle entón os servidores: “Facede o que el vos diga”... Foi así como fixo Xesús o primeiro dos signos en Caná de Galilea; manifestou a súa gloria, e creron nel os seus discípulos. (Xoán 2,1-11)

o Hagamos memoria de lo que arrebata nuestra felicidad.
o Contemplemos la intercesión de María por los que necesitan.
o Demos gracias porque el Señor cambia nuestra tristeza en alegría.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los novios que se preparan para celebrar su boda y que vieron trastocados sus planes. Por las familias que viven la angustia de la enfermedad y la muerte. Para que el vino nuevo de la esperanza en Dios de ánimo para llegar al final de esta etapa difícil.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti quixeches dárno-la Sagrada Familia como exemplo.
Concédeno-la graza
de practicarmos coma ela as virtudes familiares
e de estar unidos polo vínculo do amor.
E xúntanos a todos na alegría eterna do teu fogar.
Por Xesucristo, o noso Señor. Amén.

3º Misterio: El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.

Marchou Xesús a Galilea a anuncia-la Boa Nova de Deus, dicindo: “O tempo está cumprido, e chega o Reino de Deus; convertédevos, e crede na Boa Nova”. (Marcos 1, 14-15)

o Hagamos memoria de la Buena Noticia, Cristo, que nos llama a convertirnos.
o Contemplemos en el Señor la revelación del Misterio de Dios.
o Demos gracias por los testigos de la fe.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, para que el anuncio del Evangelio de la Caridad sea para los que más sufren presencia del Reino, alivio y seguridad en un futuro de un mundo nuevo.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti queres que tódolos homes se salven
e cheguen ó coñecemento da verdade,
olla o grande que é a colleita
e envía xornaleiros que prediquen o Evanxeo a toda criatura.
Fai que o teu pobo,
congregado pola palabra da vida
e fortalecido co poder dos sacramentos,
avance polo camiño da salvación e do amor.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

4º Misterio: La transfiguración del Señor.

Colleu Xesús a Pedro, a Xoán e mais a Santiago, subiu ó monte a orar. Mentres estaba orando, cambiou o aspecto do seu rostro, e os seus vestidos viraron brancos e resplandecentes. De súpeto apareceron dous homes falando con el; eran Moisés e mais Elías. Tiñan un aspecto glorioso e falaban do seu éxodo que remataría en Xerusalén. (Lucas 9, 28-36)

o Hagamos memoria de que el Señor nos muestra su presencia en la oración.
o Contemplemos que en Jesús se comprenden la Ley y los Profetas.
o Demos gracias por el testimonio de fe en la oración.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, para que seamos constantes en la oración poniendo en el corazón misericordioso de Dios nuestra vida

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
na gloriosa Transfiguración do teu Fillo
ti confirmáche-los misterios da nosa fe
co testemuño de Elías e Moisés
e déchesnos un sinal adiantado
da nosa definitiva adopción como fillos.
Concédenos a nós, os teus fieis,
escoita-la voz do teu Fillo benquerido,
para que cheguemos tamén a participar da súa gloria.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

5º Misterio: La institución de la Eucaristía.

Mentres estaban a comer, Xesús colleu pan, deu grazas, partiuno e déullelo, dicindo: “Tomade, isto é o meu corpo.”E collendo unha copa, dando grazas, pasóullela, e todos beberon dela. E díxolles: “isto é o meu sangue, o sangue da Alianza, vertido por vós”. (Marcos 14,22-25)

o Hagamos memoria de que tenemos hambre de Dios.
o Contemplemos que el Señor nos llama a unirnos plenamente a Él.
o Demos gracias por los sacerdotes, ministros de la Eucaristía.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por las vocaciones a la vida sacerdotal y por los seminarios. 
Que cada domingo y cada día, al participar en la Eucaristía por los medios de comunicación nos unamos a toda la Iglesia, demos gracias por la fe recibida y nos alimentemos espiritualmente de Cristo, fuente de vida.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, ti quixeches facernos partícipes
dun mesmo pan e dun mesmo cáliz.
Concédenos vivirmos tan unidos a Cristo,
que fructifiquemos con gozo
para a salvación do mundo.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.
Letanías en Honor da Virxe da Franqueira
(Tomadas de oraciones, cantos e himnos en honor da Virxe da Franqueira)

Señor ten Piedad  Señor ten piedad
Cristo ten Piedad  Cristo ten piedad
Señor ten Piedad  Señor ten piedad

Cristo óyenos   Cristo óyenos
Cristo escúchanos  cristo escúchanos

Dios Padre Celestial. Ten Misericordia de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo. Ten Misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo. Ten Misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un sólo Dios. Ten Misericordia de nosotros.

Santa María.    Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de paz redentora
Madre querida
Mujer bendita
Servidora del Señor
Estrella luciente
Eterna luz de milagro
Piedra de amor
Divina Fuente de Gracias
Fuente de alegría
Fuente de paz
Fuente de consuelo
Fuente de amor
Fuente de unidad
Fuente de Luz y de Vida
Ave de alegrías
Corona de dones
Corona de gozos
Alba de clemencia
Dulce mediadora
Cetro de bondad
Hermosa más que el sol
Ternura de corazón
Abrazo tierno de madre
Reina de los montes
Reina da Paradanta
Señora de los mares
Atenta en el camino de los niños
Bendición del labrador
Bendición de nuestros campos
Protectora de nuestros trabajos
Refugio de romeros y peregrinos
Fortaleza en el camino
Consuelo de nuestras almas
Consuelo en nuestras lágrimas
Ánimo en nuestra dolencia
Alivio de los enfermos
Hermosa y esbelta
Fortaleza en la fe
Seguridad en la esperanza
Constancia en el amor
Refugio de los pecadores
Vida en nuestra muerte
Guía de eternidad
Reina y Virgen
Reina de los Ángeles
Reina de los Patricarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los que viven la fe
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina Inmaculada
Reina elevada al cielo
Reina del Rosario
Reina de las familias
Reina de las Misiones
Reina de la Evangelización
Reina de la Misericordia
Reina de la paz

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Ten Misericordia de nosotros

Ruega por nosotros, Nosa Señora da Franqueira
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo

Oración
Te pedimos, Señor, que, nosotros tus siervos, gocemos de salud de alma y cuerpo, y, por la intercesión da Virxe da Franqueira, seamos libres de las tristezas presentes y disfrutemos de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
NOSA SEÑORA DA FONTE A FRANQUEIRA
novena

ORACIÓN PARA TÓDOLOS DÍAS


Benaventurada Nai de Deus, venerada coa  secular advocación de Nosa Señora da Fonte de A Franqueira: queremos manifestarche con toda confianza os desexos do noso corazón. A Ti acudimos, Nai boa, sabendo que escoitas as oracións dos teus fillos.
A túa imaxe de pedra lémbranos a fortaleza da túa fe, a seguridade da túa esperanza, a constancia do teu amor. Ver a Xesús no teu colo, tráenos á memoria que a túa vida estivo ó seu servicio. Fai que a Palabra do Evanxeo resoe sempre no noso interior para que saibamos recoñecer o paso de Deus pola nosa vida.

¡Naiciña! Sentímonos necesitados e renovamos diante de ti a nosa confianza. Axúdanos sobre todo a descubrir o que nos pide Deus noso Pai. Queremos, coma ti, ser felices cumprindo a súa vontade, animados polo  Espíritu Santo que nos fai recoñecer a Xesús como Salvador de todos. A El a gloria por séculos de séculos.

Día 8º: “Velaí a túa Nai”
(Intención: Os que sofren)

Oración para tódolos días 

A luz da Palabra

Ó pé da cruz de Xesús estaban súa nai e a irmá de súa nai, María a de Cleofás, e mais María a Magdalena. Xesús, vendo a súa nai e, onda ela, o discípulo a quen amaba, díxolle á nai:
- Muller, velaí o teu fillo.
Despois díxolle ó discípulo:
- Velaí a túa nai.
(do Evanxeo segundo S. Xoán)

Reflexión

Xesús entréganos a súa nai. Ela lémbranos a entrega de Xesús por nós.
Onde hai dor, sufrimento, abandono, alí está María, nosa nai, acolléndonos e mostrándonos ó seu fillo na cruz.
A cruz de Xesús é manantial de vida que chega ata nós.

Preces

A fortaleza de María ó pe da Cruz anímanos a seguir orando no sufrimento. Presentámo-las nosas necesidades, dicindo: FORTALÉCENOS, SEÑOR.

- Con María, nai na dor, pidamos para que a Igrexa sexa  anuncio de esperanza para tódolos que sofren. Oremos.
- Con María, sufrinte onda o seu Fillo, pidamos polos que viven na pobreza, na soedade, na enfermidade e na desesperanza, para que a nosa preocupación e axuda alivie as súas dores. Oremos.
- Con María, ointe no silencio do Calvario, pidamos polos que traballan na sanidade e na promoción social para que cumpran a súa misión desde a comprensión e o ánimo. Oremos.
- Con María, portadora de paz, pidamos para que acertemos a axudar a tódolos  que viven na amargura e no sufrimento. Oremos.

- ...   ...   ... (intencións particulares).

Unidos na oración de Xesús rezamos: Noso Pai...

Oración

Señor, Pai bo, pola Paixón do teu Fillo acércaste ó sufrimento da humanidade. Concédenos que, a imitación da Virxe Nai dolorosa que estivo xunto á cruz do seu Fillo moribundo, tamén nós acompañemos ós irmáns que sofren, dándolles consolo e amor. Por Cristo, noso Señor. Amén.

[ Invocación ou un canto apropiado

Señora, Santa María,
déixame chorar contigo,
pois morre Deus e meu amigo,
e morta está a miña alegría.
E, pois vos deixan sen Fillo,
deixádeme ser fillo voso.
¡Teredes moito máis que amar,
aínda que vos amen moito menos! ]REFLEXIÓN PARA EL DÍA 8º JESÚS ABANDONADO

El Papa Francisco, dirigiéndose a un grupo de jóvenes en Nápoles les dijo: “El más grande silencio de Dios fue la Cruz: Jesús oyó el silencio del Padre, hasta llamarlo abandono: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego sucedió ese milagro de Dios, esa palabra, ese gesto grandioso que fue la Resurrección. Nuestro Dios es también el Dios de los silencios y (…) el silencio de Dios no digo que se pueda comprender, pero podemos acercarnos a los silencios de Dios mirando a Cristo crucificado, a Cristo que muere, a Cristo abandonado”.  

Es en este día, contemplando a María al lado de la cruz de su hijo cuando se me parte el corazón. Pero deseo aún así hablaros de esperanza. Estoy convencido que nuestra Madre de la misma forma está al lado de las camillas de tantos enfermos. El silencio y la soledad que están pasando intenta ser compensada con el trabajo de miles de profesionales que los cuidan, de sacerdotes que llevan el consuelo de Dios en los hospitales. De miles de oraciones de los creyentes que el silencio de su corazón contemplan aquí la cruz de Cristo. María está acompañando los hogares silenciosos de hombres y mujeres ancianos que están solos y que en las largas noches sienten la fragilidad de sus vidas. Pero también los cirineos que llaman por teléfono preguntando como están. De familiares que viven la lejanía física y que cada día se preocupan. De jóvenes y vecinos que les hacen la compra o les van a buscar sus medicinas.

Hoy quiero estar con María al lado de la cruz. Ser Juan, el discípulo amado, que la acoge en su casa y la hace suya y poder compartirla con los crucificados. Intentar comprender el misterio del dolor y del sufrimiento, convertirlo en la Cruz de Cristo en el grito del amor de Dios que se anonada. Que gran Misterio, el Dios que se abandona en las manos de los hombres. Jesús en la Cruz nos lo da todo, y nos da a su Madre, es el último desgarro. Da el perdón, la misericordia, promete el paraíso al ladrón, y de despoja de todo, lo entrega todo. 

Hoy quiero hacer silencio, y escuchar, no mis cosas, ni mis caprichos, ni mis tonterías y estupideces. Sino el silencio desgarrador de la muerte, que te quita el aire, que te pesa y aplasta. El silencio que se convierte en noche, pero que no agota la luz, sino que se hace camino para llegar al final.

Silencio, hoy deseo vivir el silencio y esperar con María la vida.

Os invito a entrar en el enlace que os proporciono. Es un largo artículo sobre la experiencia de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares. Descubre su vocación al amor y la unidad en la dramática segunda guerra mundial en Trento. En medio de la devastación, ayudando a los más desvalidos, encuentra la respuesta de Dios en su silencio, en el Jesús abandonado en la Cruz. El grito de cada crucificado "Oh Dios, ¿por qué me has abandonado?


Sigo orando por vosotros a los pies de María
Un abrazo
Xabier Alonso


No hay comentarios:

Publicar un comentario