lunes, 23 de marzo de 2020

Novena día 6º. FAMILIA, HOGAR DE SANACIÓNSeguimos con la oración a María
Seguimos en larga y silenciosa peregrinación


REZO DEL ROSARIO

MISTERIOS GOZOSOS
(Lunes y Sábado)

1º misterio: La anunciación del Señor.

O anxo díxolle a María: “Non teñas medo, María, porque ti atopaches graza ante
Deus; fíxate, vas concibir no teu ventre e darás á luz un fillo, ó que lle poñerás de nome
Xesús. Será grande e chamarase fillo do Altísimo, e o Señor, Deus daralle o trono de
David, seu pai; reinará sempre na casa de Xacob, e os seu reinado non terá fin”... María
contestou: “Velaquí a escrava do Señor: cúmprase en min o que dixeches.” (Lucas 1, 26-
38)

o Hagamos memoria que Dios elige la humildad para hacerse uno de nosotros.
o Contemplemos el diálogo de Dios con María.
o Demos gracias porque la Palabra se hace carne.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, que la Palabra de Dios sea anunciada y acogida, la palabra de la esperanza, la palabra que da vida.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti quixeches que o teu Verbo
se encarnase verdadeiramente no seo da Virxe María.
Concédenos que, cantos cremos que o noso Redentor
é Deus e home ó mesmo tempo,
merezamos semellarnos a el,
participando da súa natureza divina.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

2º Misterio: La Visitación de la Virgen María

Entrou María na casa de Zacarías e visitou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de
María, o neno brincoulle no ventre. Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel, a
grandes voces: “Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. ¿quen son
eu para que me visite a nai do meu Señor? ... ¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che anunciaron de parte do Señor!”. (Lucas 1, 39-45)

o Hagamos memoria que la fe se muestra en la caridad.
o Contemplemos la alegría que María lleva a casa de Isabel.
o Demos gracias por la disponibilidad de los creyentes.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los grupos y
asociaciones de caridad de la Iglesia, que en su nombre lleven a todos, enfermos, pobres, desvalidos, la misericordia de Dios que nos visita.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración.
Deus todopoderoso e eterno,
ti inspirache-la Virxe María,
cando levaba no seu seo o teu Fillo,
para que visitase a súa curmá santa Isabel.
Concédenos segui-las inspiracións do teu Espírito,
para que poidamos cantar sempre con María as túas marabillas.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

3º Misterio: El nacimiento del Señor.

O anxo díxolles ós pastores: “Non vos asustedes, que vos veño anunciar unha boa
nova: vai haber unha gran alegría para todo o pobo. Hoxe na vila de David naceuvos un
Salvador, o Mesías, Señor. Este é o sinal: atoparedes unha criatura emburrullada e
deitada nunha manxadoira, nunha corte”. E, de súpeto, arredor do anxo apareceu unha
multitude do exército celestial, que loaba a Deus dicindo: “¡Gloria a Deus no ceo e na
terra paz ós homes que gozan do seu amor!”. (Lucas 2, 8,15)

o Hagamos memoria que el Hijo de Dios nace en la pobreza.
o Contemplemos la fragilidad del Dios hecho hombre.
o Demos gracias porque el Señor se revela a los pobres.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por las familias que
esperan un hijo y por los niños. Para que estos días, con imaginación, serenidad y paciencia alegre, hagamos de los hogares iglesia doméstica 

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus todopoderoso,
na Palabra feita carne ilumínanos unha nova luz.
Ela brilla pola fe nos nosos corazóns.
Fai que resplandeza en toda a nosa vida.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

4º Misterio. La Presentación del Señor.

Cando chegou o tempo da purificación, conforme a Lei de Moisés, levaron o neno
a Xerusalén, para llo presentaren ó Señor. Simeón collendo o neno en brazos e dixo:
“Agora podes Señor, segundo a túa promesa, despedir en paz ó teu servo, porque xa os
meus ollos viron o teu Salvador... luz de revelación para os xentís e gloria do teu pobo
Israel”. (Lucas 2, 21-40)

o Hagamos memoria que quien espera en Dios no queda defraudado.
o Contemplemos que el Señor se hace ofrenda por nuestra salvación.
o Demos gracias por el ejemplo de fe de nuestros mayores.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los ancianos, las residencias, centros de mayores, los profesionales y trabajadores, por los sanitarios. Desde la fragilidad esperan que el final sea feliz y lleno de plenitud.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus omnipotente e eterno,
o teu Fillo unixénito, feito home,
foi presentado hoxe no templo.
Pedímosche con toda humildade
que tamén poidamos nós, coa túa axuda,
presentarnos diante de ti cun corazón limpo de maldade.
Por Xesucristo o Noso Señor. Amén.

5º Misterio: El Niño perdido y hallado en el Templo

Xesús respondeu: “¿E logo por qué me buscades? ¿Seica non sabiades que eu
teño que estar na casa de meu Pai?”... A nai conservaba todas estas cousas no seu
corazón. (Lucas 2,41-52)

o Hagamos memoria que la ausencia de Dios es el vacío de hombre.
o Contemplemos el asombro de los “sabios” ante la sabiduría de Dios.
o Demos gracias porque el Señor está siempre a nuestra espera.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los que han
perdido la fe o están en búsqueda de Dios. Por los adolescentes y los jóvenes, que compartan con sus padres y familiares estos días de estancia obligada en casa asumiendo su responsabilidad y aportando su imaginación y valores en las tareas de cada día, creando un ambiente saludable y vital.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Señor, o Espírito Santo que procede de ti
ilumine os nosos corazóns;
e, conforme prometeu o teu Fillo,
nos faga comprende-la verdade plena.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.


Letanías en Honor da Virxe da Franqueira
(Tomadas de oraciones, cantos e himnos en honor da Virxe da Franqueira)

Señor ten Piedad  Señor ten piedad
Cristo ten Piedad  Cristo ten piedad
Señor ten Piedad  Señor ten piedad

Cristo óyenos   Cristo óyenos
Cristo escúchanos  cristo escúchanos

Dios Padre Celestial. Ten Misericordia de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo. Ten Misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo. Ten Misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un sólo Dios. Ten Misericordia de nosotros.

Santa María.    Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de paz redentora
Madre querida
Mujer bendita
Servidora del Señor
Estrella luciente
Eterna luz de milagro
Piedra de amor
Divina Fuente de Gracias
Fuente de alegría
Fuente de paz
Fuente de consuelo
Fuente de amor
Fuente de unidad
Fuente de Luz y de Vida
Ave de alegrías
Corona de dones
Corona de gozos
Alba de clemencia
Dulce mediadora
Cetro de bondad
Hermosa más que el sol
Ternura de corazón
Abrazo tierno de madre
Reina de los montes
Reina da Paradanta
Señora de los mares
Atenta en el camino de los niños
Bendición del labrador
Bendición de nuestros campos
Protectora de nuestros trabajos
Refugio de romeros y peregrinos
Fortaleza en el camino
Consuelo de nuestras almas
Consuelo en nuestras lágrimas
Ánimo en nuestra dolencia
Alivio de los enfermos
Hermosa y esbelta
Fortaleza en la fe
Seguridad en la esperanza
Constancia en el amor
Refugio de los pecadores
Vida en nuestra muerte
Guía de eternidad
Reina y Virgen
Reina de los Ángeles
Reina de los Patricarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los que viven la fe
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina Inmaculada
Reina elevada al cielo
Reina del Rosario
Reina de las familias
Reina de las Misiones
Reina de la Evangelización
Reina de la Misericordia
Reina de la paz

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Ten Misericordia de nosotros

Ruega por nosotros, Nosa Señora da Franqueira
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo

Oración
Te pedimos, Señor, que, nosotros tus siervos, gocemos de salud de alma y cuerpo, y, por la intercesión da Virxe da Franqueira, seamos libres de las tristezas presentes y disfrutemos de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
AménNOSA SEÑORA DA FONTE A FRANQUEIRA
novena

ORACIÓN PARA TÓDOLOS DÍAS

Benaventurada Nai de Deus, venerada coa  secular advocación de Nosa Señora da Fonte de A Franqueira: queremos manifestarche con toda confianza os desexos do noso corazón. A Ti acudimos, Nai boa, sabendo que escoitas as oracións dos teus fillos.
A túa imaxe de pedra lémbranos a fortaleza da túa fe, a seguridade da túa esperanza, a constancia do teu amor. Ver a Xesús no teu colo, tráenos á memoria que a túa vida estivo ó seu servicio. Fai que a Palabra do Evanxeo resoe sempre no noso interior para que saibamos recoñecer o paso de Deus pola nosa vida.
¡Naiciña! Sentímonos necesitados e renovamos diante de ti a nosa confianza. Axúdanos sobre todo a descubrir o que nos pide Deus noso Pai. Queremos, coma ti, ser felices cumprindo a súa vontade, animados polo  Espíritu Santo que nos fai recoñecer a Xesús como Salvador de todos. A El a gloria por séculos de séculos.

Día 6º: “Facede o que El vos diga”
(Intención: As Familias)


A luz da Palabra
Ó terceiro día houbo un casamento en Caná de Galilea, e estaba alí a nai de Xesús. Tamén foi convidado Xesús e mailos seus discípulos ó casamento. Chegou a falta-lo viño e a nai de Xesús díxolle:
- Non che teñen viño.
Replicoulle Xesús:
- Aínda non chegou a miña hora.
Súa nai díxolles entón ós servidores:
- Facede o que El vos diga.
(do Evanxeo segundo S. Xoán)

Reflexión
O terceiro 
día é unha marca das Escrituras para decirnos que imos contemplar algo marabilloso de parte de Deus.
As manifestacións de Deus na nosa vida teñen o seu momento. Deus actúa da súa forma, e nós non podemos impoñerlle os nosos apuros.
Deus faise presente no amor humano como aquel que cimenta a alegría da casa, como o que fai rexurdir o amor cando xa parecía perdido.

Preces

María estivo atenta ás necesidades dos noivos nas vodas de Caná. Coa confianza que nos da a intercesión desta Nai, oremos dicindo:
ALÉGRANOS, SEÑOR, CO TEU AMOR.

- Con María, virxe fiel, pidamos pola nosa Igrexa para que como esposa de Xesucristo viva na fidelidade. Oremos.
- Con María, raíña das familias, pidamos polos esposos para que as súas vidas sexan signo do amor de Deus. Oremos.
- Con María, solícita no amor, pidamos polas nosas familias  para que vivan na comprensión e o diálogo. Oremos.
- Con María, chamada a ser nai, pidamos para que nos fogares se eduque ós fillos desde a responsabilidade e a fe. Oremos.
- Con María, servicial nas necesidades, pidamos polas familias que sofren  división, enfermidade ou viven lonxe dos seus, para que atopen axuda e consolo. Oremos.

- ...   ...   ... (intencións particulares).

Unidos na oración de Xesús rezamos: Noso Pai...

Oración
Señor, Pai santo, que socorreche-la necesidade da xove familia de Caná coa presencia do teu Fillo e da súa Nai María; concede a tódalas familias ser verdadeiras igrexas onde o teu nome sexa coñecido e alabado, lugares de encontro fraterno para escoita-la túa Palabra, anunciada por pais crentes, onde resoe a invitación alegre da Virxe María a vivir como o teu Fillo Xesús nos diga. Por Él que vive e reina por séculos de séculos. Amén.

[ Invocación ou un canto apropiado

¡Ouh Nai de Deus e home!
¡Ouh concerto de concordia!
Ti que tes por renombre
Nai de misericordia;
pois para quitar discordia
tanto vales,
da remedio ós nosos males. ]


REFLEXIÓN PARA EL DÍA 6º
FAMILIA, HOGAR DE SANACIÓN

Ahora se nos pone a prueba. El anuncio de prolongar quedarnos en casa por la salud de todos nos dejó un poco perplejos. Pero después de todos estos días ya vamos adquiriendo costumbres, hábitos y también virtudes que nos ayudan a llevarlo con mejor cara. La misma sociedad va adquiriendo las herramientas más adecuadas para la situación. Nos ha cambiado la vida. Y nos ayudará a cambiar también nuestra vida.
Creo que es importante que valoramos el trabajo en común y el reconocimiento de lo que a veces pasa desapercibido. Hace unas semanas, acompañando a una persona me hablaba de sus citas médicas, de las pruebas que le tenían que hacer, de los problemas de salud... y yo le contesté. ¿Cuántas veces te operaron? Y me contesta que unas cuantas. Pues gracias a ellos estás vivo, le afirmé. Sí; ese consejo, la receta, las pruebas, ahora parecen poco , y por esto necesitamos poner nuestra aportación al Bien Común de la sociedad. 
Ahora consideramos cada pequeño gesto como importante. Y considero necesario vivir en nuestra casa como lugar terapéutico, lugar de sanación y de vida. Así se nos pide.

Valorar el tener un ritmo de vida, de horarios que nos obligan a no vivir desordenadamente, sino con una exigencia de tiempos para algo. No necesariamente productivo. Se destierra que solo hay que hacer cosas para que sirvan para algo. No. Un tiempo para cada cosa y una cosa para cada tiempo.

El cuidado de los más frágiles, no solo los que están en casa, sino también los que no vemos, pero con los que nos podemos comunicar.

El diálogo de nuestra organización. Elaborar un proyecto. Algo tan fundamental en nuestra vida y que el ritmo frenético de la vida nos ha agotado. Ahora tenemos un objetivo común, que es también imagen de a dónde quiero llegar en la vida

Valorar lo pequeño, cada gesto. Ahora ves lo que tienes y es un tesoro, las personas con las que estás o con las que compartes aunque sea de lejos esta situación y solo puedes decir gracias. Ahora sabemos el trabajo que da organizar el menú de cada día para casa, tener previsión de lo que necesito

Espacio sagrado. Convertimos nuestra casa en lugar de encuentro con el Señor en el templo del Espíritu Santo que somos cada uno. Cada domingo especialmente, y cada día dedicamos un momento de encuentro con el Señor. Participar en la Eucaristía desde el salón de casa exige también una ascesis. Sin entretenimientos, sin distracciones, estamos convirtiendo el espacio y el tiempo en encuentro, y así lo hacemos al ponernos en actitud de oración.

No quiero olvidarme de las familias que viven situaciones de dolor y sufrimiento, de ruptura o problemas. Es tiempo de sanación, es tiempo de salvación.

La familia es en esta circunstancia tabla de salvación. La familia nos está salvando.

Xabier Alonso


No hay comentarios:

Publicar un comentario