miércoles, 20 de marzo de 2019

PODEMOSTranquilos, non vou falar de política, senón da resposta de Santiago e Xoán a Xesús. Podedes beber o cáliz que eu teño que beber?. E vaia, si que son decididos, podemos, responden. Ben é certo que a experiencia da historia cambiou un pouquiño a fórmula de respota. Cando o bispo pregunta na ordenación sacerdotal sobre os compromisos da misión, respostamos "si, coa graza de Deus. Dicimos si, sen condicións, coa entrega e a xenerosidade de quen se sabe chamado, pero en nós non está levar adiante todo isto se non é coa graza de Deus. 
Do mesmo xeito, non digamos, nós si, podemos. E tirámonos á piscina e imos de sobrados. Somos os máis xenerosos, entregados, serviciais, daditativos, abnegados, traballadores, caritativos, compasivos, e xa sabedes "dime de que presumes...". E imos coas fórmulas máxicas para resolver a economía, a política, os conflictos diplñomáticos, o cambio climático e se me apuras a traxectoria dos planetas que parece que teñen algún fallo de fábrica. E non digamos cando non so podemos, senón que sabemos, e se non funciona é que os demáis non queren, ou que poñen trabas e obstáculos á miña bondade. Vaia, que poder podemos, pero, como somos tan bos, hai moita envexa e non nos deixan.
Moi ben. Xa está resolto o problema da miña inactividade e da indiferencia. Adornamos a cobardía e a dormir tranquilo. 
Claro que xa non nos atrevemos a dicir podemos, cando non estamos dispostos  a ser servidores, servos, escravos. Podemos se somos os xefes.
Esta coresma lembra que o poder en Cristo é servir, amar, entregarse.
Agora xa cambiou o conto e teño que dicir "se ti pensas, Señor, que para ti podo servir, pois dime ti onde me podo entregar"
Grazas, Señor por facerme o teu servidor nos irmáns

feliz día
e moito amor á cruz
Xabier Alonso
20-03-2019


Evanxeo: Mt 20, 17-28
Unha vez, segundo ían subindo a Xerusalén, chamou Xesús a un lado aos doce polo
camiño e díxolles:
--Vede que subimos a Xerusalén e o Fillo do Home vai ser entregado aos sumos
sacerdotes e máis aos letrados; condenarano a morte e entregarano aos pagáns
para que fagan riso del, o azouten e o crucifiquen, pero ao terceiro día resucitará.
Entón achegóuselle a nai dos fillos do Zebedeo cos seus fillos prostrándose para
pedirlle algo. El preguntoulles:
--Que queres?
Respondeulle:
--Manda que estes dous fillos meus senten un á túa dereita e outra á túa esquerda
no teu Reino.
Respondeulle Xesús:
--Non sabedes o que pedides. Poderedes beber o cáliz que eu teño que beber?
Respondéronlle:
--Podemos.
Xesús replicou:
--O meu cáliz beberédelo; pero o sentar á miña dereita ou á miña esquerda, iso
non depende de min concedelo, é para quen o meu Pai o ten preparado.
Ao escoitaren isto, os outros dez, anoxáronse todos cos dous irmáns. Entón Xesús
chamou por eles e díxolles:
--Xa sabedes que os xefes dos pobos tiranízanos e os poderosos asobállanos. Pero
entre vós non pode ser así, nin moito menos. Quen queira ser importante, que sirva
aos demais, e quen queira ser o primeiro, que sexa o máis servidor; porque o Fillo
do Home non veu a que o sirvan, senón a servir e a entregar a súa vida en rescate
por todos.martes, 19 de marzo de 2019

SAN XOSÉ, CUSTODIO
Quen de coidar ao Neno Salvador. Quen de confiar na misión de custodiar. Quen de ser pai amoroso facendo das entrañas lugar de amor. Entrega e xenerosidade, labor e entrega, que nacen da xustiza, non dos homes, senón divina. Hoxe coa Xosé, pai silencioso, poñemos a vida dosque comprenden a vida desde os soños de quen nos ama. 
Benqueridos amigos, feliz día de San Xosé. Custodia as nosas familias e coida da nosa Igrexa
Felicidades aos pais
Felicidades aos pepes

un bo día
Xabier Alonso

jueves, 14 de marzo de 2019

TRÁTAME BIENSon muchos los criterios para establecer el comportamiento social, hoy está como primero y fundamental el económico, lo que mejor vaya y más beneficios dé. O un criterio de comodidad, lo que menos complique la vida. Lo sencillo, no te lo pienses, deja que otros piensen por ti.
Jesús  nos recuerda un principio universal. Haz a los demás lo que quieras quieras que te hagan. Ahora ponemos el verbo con el que queremos añadir este principio: escucha, acoge, cuida, anima, consuela, acompaña, ama...
Y también con el deseo de apertura al otro esperando que sea como el otro espera que le escuchen, le acojan, le cuiden, le animen, consuelen, acompañen, amen.
Estableciendo el criterio del amor, tenemos ante nosotros lo ilimitado de  las posibilidades de amar. Porque quien nos amó primero y se entrega por nosotros espera la respuesta de quienes estamos llamados a amar en él.

feliz día
Xabier Alonso
14-03-2019

Evanxeo: Mt 7, 7-12
Nunha ocasión díxolles Xesús ás persoas que o acompañaban de cerca:
--Pedide e recibiredes, buscade e atoparedes, petade e abrirásevos; pois quen pide
recibe; quen busca atopa; e a quen peta abriráselle. ¿Ou hai alguén entre vós que,
se a súa crianza lle pide pan, lle dá unha pedra?, ¿ou se lle pide pescado lle dá
unha cobra? Pois se vós que sodes ruíns, sabedes dar cousas boas á vosa crianza,
¡canto máis voso Pai do ceo dará cousas boas a quen lle pida! Así que tratade a
xente en todo conforme queredes que vos traten a vós, porque nisto consiste a Lei
e máis os Profetas.

miércoles, 13 de marzo de 2019

HOY ES EL DÍA, PONTE EN CAMINOEstos primeros días de la cuaresma vemos que el evangelio nos da las claves para realizar el camino. Si los pilares son la oración, el ayuno y la limosna, la invitación es la conversión y la vida nueva la que nace del amor de Cristo. 
Es Cristo signo de una llamada  la sabiduría, es signo de una llamada a nacer de nuevo. No caigamos en la tentación del pecado de omisión. Si escuchamos la llamada a la conversión no la abandonemos, no la dejemos pasar de largo. Mañana ya no podremos, hoy es día de salvación, hoy es tiempo de misericordia. Hoy la sabiduría entra en nuestro corazón, la urgencia de la conversión entra en nuestra vida. Digamos hoy sí a esta nueva oportunidad, hoy, sí hoy

Feliz día
13-03-2019
Xabier AlonsoEvanxeo: Lc 11, 29-32
Unha vez a xente xuntouse ao redor de Xesús e el púxose a dicirlle: --Esta é unha xeración perversa; reclama un sinal, pero non se lle vai dar máis sinal ca o de Xonás. Pois como Xonás foi sinal para os habitantes de Nínive, así o será tamén o Fillo do Home para esta xeración. A raíña do Sur efrontarase no xuízo con esa xente e fará que a condenen, porque ela veu desde o cabo do mundo para escoitar a sabedoría de Salomón; e aquí está quen é máis ca Salomón. Os habitantes de Nínive enfrontaranse no Xuízo con esta xeración e farán que a condenen, porque eles convertéronse ao escoitaren a predicación de Xonás, e aquí está quen é máis ca Xonás. 
martes, 12 de marzo de 2019

HIJOS Y HERMANOSLa oración nos lleva a una vida nueva. Alguna vez os ha pasado que después de hablar con una persona os volvéis a casa renovados?, no solo porque os ha escuchado, sino también por lo que os ha dicho. Uno piensa lo bien que nos hace. Lo aprovechamos al máximo y nos ayuda a tener una nueva forma de relación con los otros.
La oración es encuentro, diálogo, escucha y silencio, palabra y vida. La oración nos conduce a una relación nueva con los demás, por eso Jesús nos recuerda que pedir el perdón de nuestras ofensas incluye a abrirnos al perdón con los demás. 
Durante este día rezamos varias veces el Padre nuestro, hagámoslo reconociéndonos como hijos y hermanos.
Feliz día
Xabier Alonso
12-03-2019Evanxeo: Mt 6, 7-15
Nunha ocasión díxolles Xesús ás persoas que o acompañaban:
--Cando vos poñades a rezar, non sexades lareteiros coma os xentís, que pensan que Deus os vai escoitar polo moito falar. Non sexades coma esa xente, porque o voso Pai ben sabe o que precisades xa antes de que llo pidades. Vós rezade así:
--Noso Pai que estás no ceo, 
santificado sexa o teu nome, 
veña o teu reino, 
fágase a túa vontade aquí na terra coma no ceo. 
Dános hoxe o noso pan de cada día,
perdoa as nosas ofensas, 
como nós perdoamos a quen nos ofende; 
non nos deixes caer na tentación, 
mais líbramos do Malo.
Porque se lle perdoamos ás demais persoas as súas ofensas, tamén o voso Pai do ceo vos perdoará a vós; pero, se non perdoades a demais xente, tampouco o voso Pai do ceo vos perdoará a vós.

domingo, 10 de marzo de 2019

SI QUIERES
Una palabra como esta: si quieres. Añade ahora, puedes, sabes, inténtalo, lánzate, hazlo... y dale su sentido. Si quieres, forja tu voluntad y atrévete. Si quieres, siéntelo. Si quieres, vive.
El tentador le dice a Jesús en el desierto: Si quieres, convierte la piedras en pan. Si quieres, tírate desde esta altura. Si quieres, adórame. La tentación es solo eso, ¿quieres?, hazlo, tú puedes.
La tentación hoy es, si quieres, si te apetece, si te va bien, y sino, ya veremos. ¿Por qué no?. Tú eres el más, el más importante, más inteligente, el mejor. Eres y tienes derecho. Y si te equivocas justifícate, o sino, tranquilo siempre cabe la mentira, que todos somos buenos, comprensivos y no pasa nada.
No quiero ser derrotista este domingo. Quiero ser realista en esta cuaresma. Hoy entramos con Jesús en el desierto y vivimos con él estas tentaciones que nacen de un invitación "si quieres..." Pero ¿que es lo que me invita a decidir el Espíritu que me empuja, como Jesús, al desierto? Soy testigo de la obra del Espíritu en mí. 
Porque Jesús no se va al desierto a pasar hambre sino que es el puente entre el bautismo del Jordán y la predicación de la instauración del Reino. ¿qué necesita? Comprender que significa ser ungido, el Hijo predilecto, y también, que es ser hombre, a quien es enviado. El ungido, enviado a anunciar la Buena Nueva, sanar los corazones desgarrados, liberar a los encadenados por las injusticias. 
La tentación, si quieres hazlo fácil, si quieres tu puedes, eres el Hijo de Dios, si quieres arriesga y Dios te defenderá. Pero, la humanidad no necesita un superhéroe, sino quien nos abra el corazón y el entendimiento. 
Esta cuaresma, entra en desierto para comprender qué significa en tu vida ser hijo amado de Dios, qué ser ungido del Espíritu, qué estar lleno de su amor. 
En nuestra fragilidad se manifiesta la fuerza de Dios
La respuesta es la Palabra, que en el susurro del silencio del desierto de tu alma, Dios pronuncia. Si quieres déjate amar.

María, Madre, cuida mi vida y ayúdame a decir "no nos dejes caer en tentación"

Feliz domingo
Xabier Alonso
10-03-2019

Lectura do santo Evanxeo segundo Lucas
Naquel tempo, Xesús, cheo de Espírito Santo, volveu do Xordán, e o Espírito levouno deserto adiante, durante corenta días, onde o tentou o Satán. Naqueles días non probou bocado, pero ó cabo deles sentiu fame. 
E díxolle o Satán: - Se e-lo Fillo de Deus, manda que estas pedras se volvan pan. 
Respondeulle Xesús: - Está escrito: O home vive de algo máis que de pan.
Despois levouno a un outeiro e mostroulle nun intre tódolos reinos do mundo. Díxolle o Satán: - Dareiche todo o seu poder e toda a súa gloria, porque mos entregaron a min e doullos eu a quen quero: Se me adoras todo será teu. Respondeulle Xesús: - Escrito está: Adorara-lo Señor, teu Deus, e só a El darás culto.
Levouno logo a Xerusalén e plantouno no cumio do templo e díxolle: - Se e-lo Fillo de Deus, bótate de aquí abaixo, que está escrito: Mandará os seus anxos para que te garden; e tamén: Levarate nas súas mans para que non se manquen os teus pés nas pedras.
Xesús respondeulle: - Está mandado:Non tentara-lo Señor, teu Deus. 
E rematadas as tentacións, o Satán deixouno ata o tempo axeitado. viernes, 8 de marzo de 2019

EL AYUNO QUE NOS HACE BIENAyunar por algo y para algo. No es una afirmación sobre la utilidad o efectividad de lo que hago, sino de su sentido.
Primero. Ayunar para para celebrar las bodas del esposo. Ayunamos para preparar la Pascua, el encuentro con el esposo, nosotros los que queremos unirnos a esta Alianza de amor. Ayunar con el nerviosismo de los preparativos de la fiesta, dedicarnos en cuerpo y corazón a lo bueno.
Segundo. Ayunar para salir de la rutina. Ponerme una meta, marcarme un reto en comunión con el Señor. Dedicarme tiempo a decirle quiero hacer esto por ti, te lo dedico a ti, te lo entrego a ti.
Tercero. Ayunar para salir de los excesos exagerados. Por poco que tenga a veces me dejo llevar por los gustos primarios, lo que me entra por los ojos, por el gusto o por querer ser como todos, o no ser menos, porque busco esto o aquello porque pienso que tengo derecho a este gustazo. Porque en los excesos creo que voy a ser más feliz.
Cuarto. Ayunar porque creo en un medio distinto de relaciones con el mundo, no necesito devorar los recursos para ser más hombre. Un medio distinto de relaciones con la economía, la vida no es solo gastar. Ayunar como un medio de proponer una economía de la austeridad, de saber razonar los gastos. Ayunar para una economía solidaria.
Quinto. Ayunar en un sentido global. Hoy quiero ayunar de los excesos verbales, palabras hirientes, orgullosas, pomposas que me colocan en la distancia con el otro. Ayunar de mis gustos y placeres, de mis tiempos sin hacer nada, de mis cosas para dedicarme a los demás.
Sexto. El ayuno que duela porque se ama.Pero no el  dolor buscado sino solidario, unido a los hambrientos de pan y libertad, unido a los que ayunan forzosamente.
Séptimo. El ayuno que comparte felicidad. No pongamos cara de agobiados, sino de la alegría del que decide libremente desde el corazón.
Octavo. El ayuno de lo que me hace daño por sus excesos. De lo que me gasta tiempo y energías en lo que no vale, discusiones estériles, defender posturas inmóviles, ideas y solo ideas y no vida.
Noveno. Ayunar de miedos y desconfianzas, de muros y barreras, de prejuicios y sentencias condenatorias.
Décimo: Ayunar de proyectos grandiosos, de sueños imposibles para nacer a lo humilde.

Hoy, día 8 tenemos una cita con la Virgen María en A Franqueira a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde

Feliz día
Xabier Alonso
08-03-2019

Evanxeo: Mt 9, 14-15
Unha vez achegáronse a Xesús os discípulos de Xoán preguntando:
--Nós e máis os fariseos gardamos moito o xaxún. Por que non o gardan os teus discípulos?
Respondeulles Xesús:
--Poden os compañeiros do esposo estar de loito mentes dura a voda? Xa chegará o día no que lles leven o esposo; entón si que xaxuarán.