sábado, 8 de junio de 2019

FUEGO DE AMOR (9º día da novena)


No vale encerrarse en el cenáculo del miedo
las ventanas se abren y entra el viento que renueva.
Viento, fuego, temblor, 
y en todos, el gozo, la alegría, la fuerza, el amor.
Es la presencia del Señor
es el Espíritu que en todo penetra y llena de ardor.
Y en medio, María, 
que une en oración. 
Plegaria confiada
ahora es la Iglesia madre
reunida en comunión.
Ahora el Espíritu nos llena
de la fuerza del amor.
Canta de gozo, alaba al señor
Dios está presente
Dios es Amor.Deus noso Pai, polo teu poder e a túa bondade a Virxe María, froito excelso da Redención, resplandece como imaxe purísima da Igrexa. Concede á nosa Igrexa diocesana de Tui-Vigo, que a venera coa secular advocación de Nosa Señora da Fonte da Franqueira, te-los ollos fixos nela, para que realizando o mandado de Xesús, se entregue ó servicio do noso pobo. Por Cristo, noso Señor. Amén.

PASIÓN DE MARÍA (8º día novena)Firme junto a la cruz
esperando que todo se cumpliera,
ella pare con dolor
a los hijos de la luz.
En la cruz está el perdón, la misericordia,
el amor, la gracia.
Ahora es María, la madre,
de un hijo?
de los hijos renacidos en nueva alianza
Ahora, parir a cada hijo,
es el gozo de nacer
a la vida de Dios
que sacia la sed de comunión
Madre, ahora estamos a tus pies
abrazando el corazón
con siete espadas 
atravesado de dolor
Ahora, es el tiempo
de la vida y redención.Señor, Pai bo, pola Paixón do teu Fillo acércaste ól sufrimento da humanidade. Concédenos que, a imitación da Virxe Nai dolorosa que estivo xunto á cruz do seu Fillo moribundo, tamén nós acompañemos ós irmáns que sofren, dándolles consolo e amor. Por Cristo, noso Señor. Amén.
viernes, 7 de junio de 2019

FELIZ (7º día da novena)
Dichoso el vientre que te llevó
los pechos que te criaron
los ojos que te mimaron
las manos que acariciaron.
Dichoso el corazón que te amó,
el alma que te gustó.
Feliz la  mujer que vida te dio,
por mano de Dios,
que en el Espíritu creyó
y en el mismo te parió.
Dichosa, feliz la mujer
que de ti todo recibió
a ti todo te entregó.
Dichosa, feliz
dichoso y feliz tú
el que cree en disposición de amor
como María, la Madre del Señor.
Eres quien de dar vida
si la Palabra en ti
cuerpo tomó.


Señor, noso Deus, ti dispuxéche-la salvación de tódolos pobos na persoa do teu Fillo que nos trouxo o Evanxeo da gracia, e por misterioso designio da túa providencia, asociaches a súa Nai a este labor salvador. Concede á túa Igrexa imitala de tal maneira que logre a evanxelización de tódolos pobos, para que tódolos homes sexan ditosos ó escoitaren a túa Palabra e cumprila. Por Cristo, noso Señor. Amén.jueves, 6 de junio de 2019

BODA DE ALIANZA (6º día da novena)


Una fiesta inacabada
el vino no termina
el mejor majar en la mesa de familia. 
Alianza eterna
el amor es más fuerte que la muerte.
Vida entregada en mesa de familia
generosa donación
sin reservas ni fronteras.
Vida que se reparte
a raudales de belleza
miedos desterrados
proyectos soñados
que se realizan en lo pequeño.
María hace posible
que todo llegue la hora
en que el hijo del hombre
se manifiesta y revela
aquí está la gloria
de la vida y la unidad.
Fiesta, fiesta, alegría
no cesa la música
porque la salvación está
en medio de nosotros.
María siéntate en la mesa
de nuestras familias
señala a nuestros corazones
y dinos con la mirada de madre
"Haced lo que Jesús os diga"

Señor, Pai santo, que socorreche-la necesidade da xove familia de Caná coa presencia do teu Fillo e da súa Nai María; concede a tódalas familias ser verdadeiras igrexas onde o teu nome sexa coñecido e alabado, lugares de encontro fraterno para escoita-la túa Palabra, anunciada por pais crentes, onde resoe a invitación alegre da Virxe María a vivir como o teu Fillo Xesús nos diga. Por Él que vive e reina por séculos de séculos. Amén.
miércoles, 5 de junio de 2019

QUEDARME CONTIGO. 5º día da novena

Una palabra, quedarme
y es el recuerdo de una plegaria.
Quedarme contigo
oración y gloria,
luz encendida como recuerdo de un sollozo
y se ilumina el corazón,
se llena el alma,
esperanza,
ahora espero, y ya lo tengo,
lo poseo aunque no asido,
lo abrazo, sin ser todo,
cuando lo sea será todo en nada,
lo será, nada y o es todo.
Nada de mi, todo en ti.
Y ahora,
la plegaria ilumina,
llama débil, frágil, suave.
Y una lágrima se derrama,
pero la luz no se apaga.
La luz se hace presencia
y repito la palabra.
quiero quedarme contigo.

Feliz día
Xabier Alonso
05-06-2019


martes, 4 de junio de 2019

TESTEMUÑAS DA FE. (4º día da novena)

Monumento ás nais na parroquia da Lamosa
Xa vin o Señor, os meus ollos viron a salvación. As promesas de Deus xa se cumpriron.
A ledicia de Simeón e Ana é a de de quen pode ver, ao fin dos seus días, que a salvación é certa, que Deus non falla, que o mundo non ten un destino fatal. 
O peso dos anos, tan denostado nos nosos días, é a do cofre do tesouro que durante a vida se vai enchendo de experiencias, de gozos, de ilusións cumpridas, ou de cambios obrigados. Pero sempre que se fai coa convicción de que a vida é unha historia feita polo amor de Deus, a luz que alumea aos pobos, chegará de cheo aos corazóns de todos.
Neste día da novena, contempSeñor do tempo e dos anos: os anciáns Simeón e Ana saíron gozosos a recibir o teu Fillo na súa presentación no Templo. Concédenos recoñecer a Xesús como a luz das nosas vidas, e ós que están cansos polo peso dos seus anos, a dita de sentir sempre, como María, que as súas vidas poden ser un bo testemuño de fe no Reino de Deus que se acerca e está presente no teu Fillo Xesucristo. El que vive e reina por sempre eternamente. Amén.lamos a esca da presentación do neno no templo. Hai unha constante que é a presenza e a acción do Espírito. Continuamente se nos lembra que é grazas a El que se descubre ao Salvador, que pola súa acción o canto de Simeón perdura pois é o canto dun pobo que espera a plenitude.
Hoxe lembramos aos máis vellos. A xente maior, en gran número na nosa sociedade, son o tesouro da historia. O Papa Francisco lembra sempre a importancia de saber escoitar aos maiores, custodios da fe recibida e testemuñas da fe entregada. Na carta aos mozos e mozas fala da necesidade de diálogo entre as xeracións.
Disto somos testemuñas nas Romarías. Os máis vellos entregan esta fe aos fillos e netos, e o fan coa solemnidade de entregar o que é de Deus. E é unha fe vivencial, non teórica. A fe da experiencia da vida, do que a cada un lle ten pasado e como o ten vivido.  Ben é certo que os novos teñen que facer as súas aportacións e darlle a súa linguaxe. 
Este ano, coa presenza da mocidade na ofrenda queremos poñer diante de todos esta realidade, que hai novos que viven a fe nunha linguaxe de hoxe, pois o amor non pasa nunca, é sempre actual e vivo.

Feliz día
Xabier Alonso
04-05-2019Señor do tempo e dos anos: os anciáns Simeón e Ana saíron gozosos a recibir o teu Fillo na súa presentación no Templo. Concédenos recoñecer a Xesús como a luz das nosas vidas, e ós que están cansos polo peso dos seus anos, a dita de sentir sempre, como María, que as súas vidas poden ser un bo testemuño de fe no Reino de Deus que se acerca e está presente no teu Fillo Xesucristo. El que vive e reina por sempre eternamente. Amén.